Tefsir Notları

0 732

Notu PDF olarak indirmek için en aşağıdaki linke tıklayın

KURANI KERİM VE TEFSİR NOTLARI

Kur’anı-Kerim dersi hepimizin aslında daha önceden aklımızda olan öğretilerden oluşmaktadır. Müslüman bir toplumda yaşayan her birey formal ve informal olarak bu eğitimi almıştır. Dolayısıyla kitaplarda, belki de kitapları hacimli göstermek amacıyla  yazılan bilgiler mevcuttur. Bu bilgilerden arındırlmış ve konunun özüne temas eden bir özet hazırladık.

Hazırladığımız özet madde madde gerekli bilgileri içermektedir. KPSS ve DHBT sınavlarına hazırlanacak adayların istifade edebileceği bir dokümandır. Sayfamızdan notları kopyalayarak bir çıktısını alabilir ve çalışabilirsiniz. Özet niteliğinde diğer notlarımıza ana ekrandan ulaşabilir yahut sitemizde bulunan arama motoruna ihtiyaç duyduğunuz ders dokümanlarını yazarak sitemizde aratabilirsiniz. Ayrıca eğer aradığınız dersler sitemizde yoksa yahut hazırlanan özetler hakkında görüş ve önerileriniz varsa bize yazabilirsiniz

Herkese iyi çalışmalar…

 

Sitemize kayıt olarak yeni ders notlarından haberdar olabilirsiniz…

 

 • Tedrici nedir? Vahiylerin parça parça gelmesidir

 

 • KUR’AN İSİMLERİ NELERDİR:

 

 • -Furkan nedir? Hak ile batılı ayırabilen

 

-El kitap nedir? El ile yazılan

 

-Ümmül kitap ez zikr nedir? Allah ı hatırlatıp tanıtan -En nur nedir? Apaçık aydınlatan

 

-Er ruh nedir? Kalpleri dirilten

 

-El mezia nedir? öğüt veren

 

-Eş şifa nedir? Şifa veren

 

-El hüda nedir? Doğru yolu gösteren

 

-El beyan nedir? Her şeyi açık açık gösteren

 

-El kelam nedir? Allah’ın sözü

 

-Er rahmet nedir? İnsanlığa rahmet olan

 

 • Ayetin kelime anlamı nedir? İz,açık işaret,burhan,emare,ibret, nişane şaşırtıcı iş mucize

 

 • Ayetlerin kendinden önceki ve sonraki ayetlerle bütünlük kurmasına ne denir?

 

Siyak

 

 • Secde ayetinde yapılan (bu sebeple yapılan) secdeye ne denir? Tilavet secdesi

 

 • Kaç surede secde ayeti vardır? 14 surede vardır

 

 • En uzun ayet hangisidir? Müdayene ayeti bakara 282

 

 • En kısa ayet (bu tartışmalıdır) hangisidir? Müdhametan,velfecr,yasin, velasr,vedduha,müdessir,rahman olduğu farklı görüşleri var

 

 • Allah ınözelliklerini anlatan ayet hangisidir? 255 bakara ayet-ül kürsi

 

 • Allah ın birliğini anlatan inanca ne denir? tevhid inancı

 

 • Sure nedir ? yüksek rütbe,mevki, şeref, sur çoğulu suuer’dir

 

 • En uzun sure hangisidir? Bakara 286 /

 

 • en kısa sure hangisidir? Kevser 3

 

 • Tevkif nedir ? kur’an ın surelere ayrılmasına denir

 

 • Cüz nedir? Her 20 sayfaya denir

 

 • Her cüzün başlangıcında bulunan güle ne denir? Cüz gülü

 

 • Hizp nedir? Kur’an ın her 5 sayfasına denir

 

 • Tecvid nedir ? bir şeyi süslemek güzel yapmak güzel okunması için uyulması gereken kuralları sayan bilim

 

 • Hatim nedir? Sona erdirmek tamamlamak

 

 • Kur’an ın okunma şekilleri nelerdir ? tahkik,hadr,tedvir

 

A-)Tahkik nedir ? her harfin hakkını vererek okuyuş(tertil)

 

B-)Hadr nedir ? kur’an ı tecvit kurallarına uyarak hızlı bir şekilde okumak

 

C-)Tedvir nedir ? tahrir ile hadr arasında bir noktada okumak

 

 • Kur’an ın yorumlanma kavramları nelerdir ? te’vil ,meal,tercüme, tefsir

 

 • Tefsir nedir ? açıklamak yorumlamak (müskil olan şeylerden murad olandan murd edileni keşfetmektir)

 

 • Müfessir kimdir ? kur’an ı yorumlayan kişi

 

 • Te’vil nedir? ayeti zahiri manasından alıp kendisinden önceki veya sonraki ayete uygun kur’an sünnet e uygun manalardan birine hamletmektir

 

 • Tercüme nedir? Bir sözün başka bir dildeki karşılığını bulup o dile aktarmak

 

 • Manevi tercüme nedir? Manasının tercüme edilmesidir. Lafzı tercüme nedir? Kelimesi kelimesine tercüme edilmesi

 

 • Meal nedir? Eksik ve hatalı tercüme veya metni noksan olarak ifade etme

 

 • Tefsir ile tevil arasındaki fark nedir?

 

A-) tefsir nedir? Hz. Peygamberden ve sahabelerden gelir kesindir / Tevil kesin değildir.

 

B-) Tefsir ayetlerin lafızlarında tevil ise manalarında gözükür.

 

C-) Tefsir genelde tek mana tevilde ise yorum olduğu için çok mana vardır. D-) Tefsir zahiri manalarını tevil ise içsel manalarını ortaya çıkarır.

 

 • Müfessirin bilmesi gereken ilimler nelerdir? Dini ahlaki ve ilmi şartlar.

 

1-) Dini ahlaki şartlar nelerdir?

 

A-) İtikadı sağlam, kuran ahlakı ile ahlaklı sünnete uyan biri olmalı.

 

B-) İhlaslı olmalı Allah’ın kitabı olduğunu unutmamalı.

 

2-) İlmi şartlar nelerdir?

 

A-) arapça bilgisi.

 

B-) belagat ilmi.

 

C-) fıkıh ve fıkıh usülü ilmi.

 

D-) hadis ve hadis usülü ilmi.

 

E-) kuran ilimleri ( nasih, mensuh, nuzül, uhkem).

 

F-) Kıraat ilmi.

 

G-) Vehbi ilmi.

 

H-) Kelam ilmi.

 

İ-) Sosyoloji,psikoloji,fizik, kimya, tarih gibi yardımcı ilimler.

 

 • Peygamber tefsir tarzları nelerdir?

 

A-) Mücmelin tebyini nelerdir? Haklı olmadıkça Allah’ın haram kıldığı cana kıymayın şu şekilde açıklanmıştır şu 3 şeyi yaparsa haram olmaz adam öldürürse, zina yaparsa, dinden çıkarsa. Bu durumlarda öldürülebilir diye Hz. Peygamber açıklamıştır.

 

B-) Mübhemin tafsili? Orta namazı kılın peygamberin bunun ikindi namazı olduğunu bildirmesi.

 

C-) Mutlakın taklidi nedir? Hırsızlık yapanların elini kesin ayetine bilekten kesilmesini açıklaması.

 

D-) Müşkilin tavzihi nedir? Herkesin cehenneme gireceğini buyuran ayeti Hz.

 

Peygamber müminlerde girecek ancak ateş onları etki etmeyecektir.

 

 • Sahabe arasında tefsirde ileri gelenler kimlerdir? Abdullah b. Mesud, Hz. Ali, Ubeyy b. Kab, Abdullah b. Abbas, Ebu Musa el Eşari, Zeyd b. Sabid, Abdullah b. Zubeyr ( ilk sırayı Abdullah b. Abbas almakta) ondan sonra ibni Mesud ve Ubeyy b. Kab gelir.

 

 • Tabiinler arasında tefsirde ileri gelenler kimlerdir? Nafi, İkrime, Ata Sait b. Cübeyr, Hasen el Basri

 

 • Tefsir ekolleri nelerdir? Mekke medresesi, Medine medresesi, Irak (Kufe) medresesi.

 

 • İlim denizi, tercümanül kuran lakabı kime aittir? Abdullah b. Abbas

 

 • Mekke medresesi ekolünün yetiştirdiği en önemli kişi kimdir? Teymiyye dir Abdullah b. Abbasın öğrencisidir bu ekolün kurucusu ibn. Abbastır.

 

 • Medine medresesi ekolü kurucusu kimdir? Ubeyy b. Kab’dır

 

 • Irak (kufe) medresesi ekolü kurucusu kimdir? Abdullah b. Mesud

 

 • Ahmed b. Hanbelin aslı yok dediği 3 şey? Tefsir, Melahim, Megazi

 

 • Tefsir çeşitleri nelerdir?

 

A-) Rivayet tefsirleri nelerdir? ( Nakli, meshur tefsir) Kuran, sünnet, sahabe ve tabiin sözlerine dayanan tefsirdir. Ayetlerin manası mühkem veya müteşabih olduğunu nasuh mensuhu nüzulü bildirir.

 

B-) Dirayet tefsiri nedir? Rivayetlere münhasır kalmayıp dini ve felsefi ilimler ile çeşitli müspet ilimlere dayanılarak yapılan tefsirdir (makul tefsir) dirayet tefsirinde şahsi görüş ve içtihat ön plandadır.

 

 • Mezhebi tefsirler nelerdir? Mütezile, şia, harici tefsirleri.

 

A-) Mütezile? Kurucusu vasıl b. Ata aklı ön planda.

 

B-) Şia? Hz. Ali taraftarıdır onlara göre kuranın batini ve zahari yönleri vardır bunlara inanmayan kafir olur ne kadar güzellik varsa hepsi Hz. Ali ve soyundan gelenlere nispetledir.

 

C-) Harici? Lafzi manada anlaşmışlardır onun dışında bir şeyi kabul etmezler haricinin en önemli eseri ibadiyye ekolüne mensup Muhammed b. Yusuf itfeyişin himyamuz zat ile daril mead

 

 • Konulu tefsir nedir? Son dönem alimlerinin kura’nın daha kolay anlaşılması için yeni bir tefsir metodu oluşturmuşlardır “ mısırlı alim emin el huli”

 

 • İlmi tefsir nedir? Kuran metindeki bilimsel ıstılahları açıklamaya onlardan felsefi görüşleri çıkarmaya çalışan bir tefsirdir örn/biz musaya değneğini taşa vur dedik vurunca hem 12 göze fışkırdı buradaki gözeyi sondaj pompa olarak tefsir etmeleri hızlı rüzgarları şimşek uçak füze olarak tefsir etmeleri gibi ilk savunucu cevahirul kuran gazalinindir.

 

 • İşari tefsirler nelerdir? Tasavvuf, züht ve takva ile ruhi bunalımlardan temizlenme uzak tutma yoludur kalpten dünyalığı atıp Allah sevgi yerleştirme
 • İşari tefsirin makbul olma şartları?

 

A-) Batıni mananın zahiri manaya aykırı olması.

 

B-) Batıni manaya muhalif şer’i veya akli bir karinenin olmaması.

 

C-) batıni tek olduğunun söylenmemesi.

 

D-) batıni mananın doğru olduğunu gösteren başka nas veya delilinde bulunması

 

 • İçtimai tefsirler nelerdir? Son asrın kuran anlayışını yeni bir metodla ortaya koymayı amaçlayan bir tefsir ekolüdür en belirgin özelliği kuruluk,donukluk,durgunluktan kurtarmaktır

 

 • Ahkam tefsirleri nelerdir? İbadet,muamelat,ukubatla ilgili ayetlerin izahı ile meşgul olurlar bu alanlardan hüküm çıkarmaya çalışırlar 500-800-200 kadar bu nevi ayetler olduğu Tartışma konusudur.

 

 • Önemli kuran ilimleri? Tefsir usülü(usulu tefsir),kuran ilimleri(ulumul kuran),tefsir ilimleri(ulumut tefsir)

 

 • Kuran ilimleri ? esbabı nuzül,nasih mensuh,muhkem muteşabih,munasebetül kuran.

 

A-) Esbabül nüzul? Ayetin iniş sebebi.

 

B-) Nasih mensuh? Şeri bir hükmün başka bir hükmü kaldırması 3 şekilde olur.

 

1-) Kıraati ve hükmü nesh olan.

 

2-) Hükmü nesh kıraati baki olan

 

3-) Tilaveti nesh hükmü baki olan.

 

–Ref? Bir şeyi ortadan kaldırma. –İzale? Gidermek yok etmek

 

–Tebdil? İptal etmek değiştirmek.

 

C-) Muhkem muteşabi?

 

Muhkem: kapalı olmakla beraber ne anlatmak istediği bilinebilen ayetler.

 

Mütaşabih: muradı tam olarak bilinmeyen tek başına anlaşılmayan ayetler.

 

1-) Anlaşılması imkansız sadece Allah’ın bildiği örn/ kıyametin zamanı dabbenin çıkışı.

 

2-) bazı vesileler ile anlaşılabilen bunlara garip lafızlar anlaşılması zor denir.

 

3-) Sadece alimlerin bilebileceği ilimde derinleşmiş kişilerin bilebileceği.

 

D-) Münasebetül kuran? Kuran ilminin bölmeleri arasındaki armaniyi ortaya koyan belagat ilmidir.

 

 • Kuranın ana konuları nelerdir? İtikat, ibadet, muamelat, ukubat, ahlak, nasihat, vad vaid, ilmi gerçekler, kıssalar, dualar.

 

A-)itikat nedir? Başta Allah’a iman olmak üzere peygamber, melek, kaza ve kader konularını ele alır.

 

B-) İbadetler? Namaz, oruç, hac, zekat vs.

 

C-) Muamelat nedir? Toplumsal ilişkileri düzenleyen alışveriş ticaret, emanet, bağış, vasiyet, aile hayatı, nikah vs. konular.

 

D-) Ukubat nedir? Düzeni bozan insan haklarını çiğneyen vs. cezalarını belirten konular.

 

E-) Ahlak nedir? Dünya ve ahiret mutluluğu için bir takım ahlaki hükümler.

 

F-) Nesahat ve tavsiyeler? İnsanlara bir takım emir ve yapıp yapmam konusunda uyarı.

 

G-) Vad vaid nedir? ( Söz) Allah’ın dilediklerini yapanların mükafatlarını belirten ayetler.

 

H-) İlmi gerçekler nelerdir? Bazı ilim dalları hakkında bilgi vermek.

 

I-) Kıssalar nedir? Bir önceki ümmetler ve peygamberlerden bahsetmesi.

 

İ-) Dualar? Kişinin yapacağı işlerle alakalı yapması gereken dualar.

 

 • Ümmül kitap ( kitapların anası) hangisidir? Fatiha suresi

 

 • kuranın 3’te 1’i olan sure- ihlas suresi tevhid bahsini ihtiva ettiği için.

 

 • Kuranın çadırı anlamındaki sure? Bakara suresi.

 

 • Bir diğer ismi hamd olan sure? Fatiha suresi.

 

 • Ali imran suresi neden bahseder? İmranın ( meryemin babası) ailesinden bahseder.

 

 • Maide nedir? Sofra demektir adem ile havvanın gökten indirilmesini istediği sofra.

 

 • Enfal ne demektir? Ganimet

 

 • Bir diğer ismi berae olan sure? Tevbe

 

 • Rad ne demektir? Gök gürültüsü,

 

 • hicr/semud kavminin yaşadığı yer Hz. Salih’in ümmeti

 

 • Taha suresi? Hurufu mukatta olan taha harflrinden dolayı ilk ayette.

 

 • Neml suresi nedir? Karınca,

 

 • Furkan? hakkı batıldan ayırt eden

 

 • Kassas nedir? Olaylar hikayeler rum bizanslılardan bahseder.

 

 • Ahzap suresi neden bahseder? Hendek savaşı hizipler topluluklardan bahseder.

 

 • Sebe? Yemende bir yer ismi fatır/yaratıcı

 

 • Saffat nedir? Saf tutmuş sad ilk harften almıştır.

 

 • Zümer needir? Zümr topluluk müminun ey iman edenler

 

 • Mümin nedir? İman ednler firavun ailesinden olup iman edenlerden bahseder.

 

 • Fussilet nedir? Açıklanmıştır.

 

-Şura nedir? Danışma.

 

-Zuhruf nedir? Altın ve mücevher.

 

-Duhan nedir? Duman.

 

-Casıye nedir? Dizüstü çökmek.

 

-Ahkaf nedir? Kum tepeleri.

 

-Hucurat nedir? Odalar.

 

-Kaf nedir? İlk harfinden dolayı.

 

-Zariyat nedir? Rüzgar.

 

-Necm nedir? Yıldız.

 

-Hadid nedir? Demir mücadele tartışma

 

-Müntehine nedir? İmtihan.

 

-Saf nedir? Dizi sıra. – Teğabun nedir? Aldanma

 

-Tahrim nedir? Haram kılma.

 

-Mecric nedir? Yükselme dereceleri

 

-Müzemmil nedir? Örtünüp bürünen.

 

-Müdessir nedir? Örtüsüne bürünen.

 

-Naziat nedir? Söküp çıkaranlar.

 

-Abese nedir? Yüzünü ekşitmek.

 

-Tekvir nedir? Dürülmek

 

-İnfitar nedir? Yarılmak çatlamak.

 

-Mutaffifin nedir? Ölçüde ve tartıda hile yapanlar.

 

-İşikak nedir? Çatlamak yarılmak.

 

-Buruc nedir? Burçlar.

 

-Tarık nedir? Geceleyin gelen şiddetlice vuran.

 

-A’la nedir? Yüce

 

-Ğariye nedir? Her tarafı kuşatan kastedilen kıyamettir.

 

-Fecr nedir? Tan yerinin ağarması.

 

-Duha nedir? Kuşluk vakti

 

-Beyyine nedir? Açık delil.

 

-Zilzal nedir? Deprem, sarsıntı.

 

-Karia nedir? Kapı çalan

 

-Tekasür nedir? Çokluk yarışı, çokluk kuruntusu.

 

-Hümeze nedir? Arkasından çekiştirmek, dedikodu yapmak

 

-Maun nedir? Yardımlaşmaya engel olanların vasıfları.

 

-Kevser nedir? Çok nimet.

 

-Nasr nedir? Yardım.

 

-Tebbet nedir? Kurusun yuh olsun

 

-Felak nedir? Sabah veya yarmak.

 

-Nas nedir? İnsanlar

 

Hendek – Ahzap suresi

 

Ali İmran –Uhud                                                                                                                              –

 

Bedirde- Enfal suresi

 

Huneynde- Tevbe suresi(25-26) ve bu olayların kıssaları anlatılır.

 

Tebük- Tevbe süresi(118-119)

 

 • Bakara suresi? Davud a.s. talut ve calut savaşı kıssası anlatılır.

 

 • Vahiy gelme şekilleri? Doğrudan kabe indirmesi, perde arkasından, Hz. Musaya ağaçtan nida etmesi gibi, Cebrail a.s. vasıtasıyla.

 

 • Mekkedeki ilk vahiy katibi kimdir? Abdullah b. sad b. kibi sarh tır

 

 • Medinedeki ilk vahiy katibi kimdir? Ubey b. kab ondan sonra Zeyd b. sabit

 

 • Bir çok hafızın şehit olduğu savaş? Yemame

 

 • Kuranın toplanması ve çoğaltılmasına başkanlık eden? Zeyd b. sabit

 

 • Fezailül kuran? Bazı sure ve ayetlerin şifalı olduğunu bildiren hadisleri içeren literatür için kullanılan isimdir.

 

 • Vahyi metluv nedir? Kuran-ı Kerim

 

 • Kuranın çoğaltılması? İstinsah

 

 • Kuran-ın toplanıldığı dönem musaf ismini teklif eden? Abdullah b. Mesud

 

 • Kuran-ın çoğaltılmasında görev alanlar? Zeyd b. sabit, Abdullah b. zübeyr, Said b. el As, Abdurrahman b. haris

 

 • Cebrail a.s. en çok kimin kılığında vahiy getirdi? Dıhye El Kelbi

 

 • Kuran-ın parça parça indirilmesine ne denir? Nüzül ul Kuran tedricül

 

 • Ya eyyühennas? İstasnalar hariç genelde mekki ayetlerde bulunur. Ya eyyühellezine amenü mekki ayetlerde nadiren bulunur.

 

 • Bakara hariç geçmiş peygamber ümmetlerinin kıssalarının bulunduğu ayetler mekkidir.

 

 • Kuran-ı harekeleme işini yapan kimdir? Halid b. Ahmed

 

 • Kuran-ın noktalama işini yapan? Ebul Esved Ed Düeli.

 

 • Birbirine benzeyen harflari ayırt etmek için noktalama yapan? Yahya b. yamer Nasr b. Asım

 

 • Mutasıp ne demektir? Körü körüne bağlı kimse

 

 • Şahitliği iki kişinin yerine geçen sözüne mazhar olan ve tevbe suresinin 23. Ayeti kendisinde bulunan kimdir? Huzeyme b. Sabit (Züşşehâdeteyn)

 

 • Kuran çoğaltıldıktan sonra gönderilmeyen yer? Irak

 

 • 2 besmeleli olarak bilinen sure? Neml

 

 • Hz osmanın tasvip ettiği imla şekli? Resmul Mushaf

 

 • Bir bütün olarak indirilen ilk süre? Fatiha

 

 • Bir bütün olarak indirilen son sure? Nasr

 

 • İsraili eserler rivayat eden kişiler kimlerdir? Abdullah Bin Selam, Kabul Ahbar, Vehbin Münebbih

 

 • Manası açık olan ayetlere? Muhkem

 

 • Müminlerin Allaha kavuşacakları gün ayeti? Selam diye karşılanacaklar (azhab)

 

 • Zıhar konusunu peygamber ile konuşan? Havle Binti Seleme (mücadele suresi)

 

 • Cuma suresindeki Allah iyiligi adaleti……ayeti nerde geçer? Nahl

 

 • İbadet ukubat muamalat hangi tefsir çeşidine girerler? Ahkam tefsiri

 

NOTU İNDİRME LİNKİ: https://www.wphocasi.net/pdf-notlar/

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.