Resûl-i müctebâ

0 149

Peygamber efendimize birçok şiirler naatlar yazılmıştır. Şahsi olarak en beğendiğim Hattat Mustafa Râkım’ın Hüsn-i Hat talebesi Sultan II. Mahmud imzalı Sülüs bir levhaya yazmış olduğu bir dörtlüğü sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ol Resûl-i müctebâ hem rahmeten li’l-âlemin,
Bende medfûndur deyû eflâke fahr eyler zemîn
Ravzasın edip ziyâret dedi Cibrîl-i Emîn
Hâzihi cennâtu adnin fedhulûhâ hâlidîn

Anlamı:

O seçilmiş Rasul alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Yeryüzü, gökyüzüne Rasulullah bende defnedildi diye övünmektedir. Ravzasını ziyaret eden Cebrail aleyhisselam: ”İşte bu cennetin en yüksek mertebilerinden olan adn cennetidir oraya edebi kalmak üzere giriniz” demiştir.

Aziz kardeşlerim bu yazılan mısraları okurken bazen insan düşünüyor; hakikaten bunları yazanlar bu dünyada mı yaşadı? Bu mısralarda bir sırr-ı kadim mevcuttur ki adı aşk…

Bir gün bütün evlerin baş köşelerinde bu işaret levhalarını görme umuduyla Allah’a emanet olun..

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.