KETENCİZADE MEHMET RÜŞTÜ EFENDİ’DEN BİR BEYİT

0 2.232

Bu paylaşımda sizlere hatip ve hafız Ketencizade Hacı Mehmet Rüştü Efendi’inin bir beytinden bahsedeceğiz. Kendileri 1834 yılında Erzurum’da tevellüd etti. Hac farizasını tamam ettikten sonra önce Bursalı şeyh Süleyman Efendi’ye akabinde de Bitlisli Şeyh Küfrevi hazretlerine diz çökerek intisap etti. Kaynaklarda Nakşibendi tarikatına gönül verdiği bilinmektedir.

Ketencizade Mehmet Rüştü Efendi bir beytinde şöyle söylemiştir:

Hak tecelli eyleyince her işi âsân eder
Halk eder esbâbını, bir lahzada ihsân eder

Anlamı:

Allah kudretini tecellî ettirirse her işi kolay kılar.

Bir işin olmasını murâd ederse, sebepleri yaratır, bir anda o işi ihsân eder.

Hat: Hamid Aytaç (v. 1982)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.