Fuzuli’den Bir İşaret Levhası

0 34

Kadim edebiyatımızın mihenk taşlarından biri olan Fuzuli’den, günümüze ışık tutması için bir levha paylaşmak istiyorum.

Hubbu nebi cihetinden kalbe gelen latifenin kelimelere sığdırılması pek kolay bir durum değil tabi. Fakat şairimiz bizleri gözeterek hislerini iki beyte sığdırma becerisiyle şöyle söylemiş:

 

Ey gubâr-ı kademin arş-ı berîn başına tâc
Şeref-i zâtına ednâ-yı merâtib Mi’râc

 

Ey ayağının tozu göğün en yüksek katının başına taç olan! (Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem)

Senin şerefine layık mertebelerin en küçüğüdür Miraç.

Herhalde bu duyguyu kelimelere dökebilmek için hem bir aşk hem de Fuzuli olabilmek gerek..

Ta’lik Hattı
Hat: Ali Alparslan (v. 2006)
Ebrû: Mustafa Düzgünman (v. 1990)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.