32 MADDEDE HAC KONUSU

0 12.123

🕋🕋🕋HAC ve UMRE ZİNCİRİ 🕋🕋🕋

——————-
1-) 🕋 Hac, Hicretin 9. Yılında Farz Kılındı. 🕋
——————-
2-) ✏ Hac ibadeti hüküm bakımından farz, vacip ve nâfile kısımlarına ayrılır. ✏
——————-
3-) 🌸 İfrad Haccı ➡ Hacı adayı mîkatta sadece hac niyetiyle ihrama girer Haccı’nı yapar. Ondan sonra ihramdan çıkar. İsteyen bundan sonra tekrar umre için ihrama girip umre
yapabilir. İfrad haccı yapan Şâfiî mezhebi mensupları bu umreyi mutlaka
yaparlar. İfrad haccı yapanın kurban kesmesi vacip değildir. 🌸
——————-
4-) 🏵 Temettu‘ Haccı ➡ Hacı adayı mîkatta sadece umre niyetiyle ihrama girer. Umresini Yapar. Arefe gününden önceki güne terviye denir. Umre
ihramından çıktığı için ihramsız bir hayat süren hacı adayı terviye günü
Mekke’de hac için tekrar ihrama girer ve bundan sonra da hac vazifesine
başlar, onları bitirince ihramdan çıkar. Yapılan haccın temettu‘ sayılması için
hacı adayının umre ihramına şevval ayının başından itibaren hacca kadar
devam eden süre içinde girmesi ve umreden sonra memleketine dönmemesi
gerekir. Çünkü temettu‘, hac mevsiminde tek yolculukla hem umre hem hac
yapma ve bu ikisi arasında ihramsız bir hayat yaşama mutluluğunu ifade
eder. Hac mevsimi de şevval ayı ile başlar. Bu haccı yapanın kurban kesmesi vaciptir. 🏵
——————-
4-) 🌹 Kırân Haccı ➡ Tek yolculukla hem umre hem hac yapmanın farklı bir
uygulamasıdır. Temettu‘dan farklı olarak bunda iki ibadet, aynı ihramla
yapılır. Hacı adayı mîkatta hem hac hem umre niyetiyle ihrama girer.
Mekke’ye varınca önce umre yapar ve ihramdan çıkmadan vakti gelince hac
vazifesini de aynı ihram ile tamamlar. Arada ihramsız bir hayat yoktur. Kırân
haccı yapanın da kurban kesmesi vaciptir. 🌹
——————-
5-) 📒 Bir insana haccın farz olması için gerekli şartlar şunlardır ➡ Müslüman olmak ,Akıllı olmak , Bâliğ (ergin) olmak ,Yeterli maddi imkâna sahip olmak , Sağlıklı Olmak , Vaktinde Gitmek 📒
——————-
6-) 📌 Haccın Edâsının Farz Olmasının Şartları ➡ Yol Güvenliğinin Olması , Yolculuğa Engel Geçici Bir Durumun Bulunmaması 📌
——————-
7-) 💡 Kadınlara Özel Şartlar ➡ Uzun Mesafeli Yolculuklarda Kadının Yanında Eşinin veya Bir
Mahreminin Bulunması , Kadının İddet Bekleme Durumunda Olmaması. 💡
——————-
8- ) 🌺 Haccın Sahih (Geçerli) Olmasının Şartları ➡ Müslüman Olmak , Akıllı Olmak , Ergin Olmak , İhram , Vakit , Mekân. 🌺
——————-
9-) 🌻 Haccın biri şart, ikisi rükün olmak üzere üç farzı vardır. ➡ İhram (şart) , Arafat Vakfesi (rükün) , Ziyaret Tavafı (rükün). 🌻
——————-
10-) 🌼 Haccın Aslî Vacipleri ➡ Sa‘y. Safâ ile Merve arasında yürümek , Müzdelife vakfesi , Cemrelere taş atmak (şeytan taşlama) , İhramdan çıkmadan önce saçların kazınması veya kısaltılması (tıraş) , Veda tavafı. 🌼
——————-
11-) 🌷 Haccın Aslî Sünnetleri ➡ Kudûm (varış) tavafı , Hacıların zaman zaman bilgilendirilmesi (Üç hutbe) , Terviye günü Mina’ya gitmek ve geceyi orada geçirmek , Bayram gecesini Müzdelife’de geçirmek , Bayram günlerinde geceyi Mina’da geçirmek 🌷
——————-
12-) ⚘ Mekke, yakın çevresi ile birlikte harem yani kutsal, saygın bölge kabul edilmiştir. Harem dâhilinde oturanlar hac için bulundukları yerde umre için ise harem sınırlarının dışında ihrama girerler. ⚘
——————-
13-) 🌱 Harem ile mîkâtlar arasında kalan bölge “Hil” bölgesidir. Bu bölgede
oturanlara hillî denir. Hillîler hac veya umre yapmak istediklerinde harem
sınırlarına varmadan ihrama girerler. Hac ve umre dışında bir maksatla harem
dâhiline ihramsız olarak girip çıkmaları serbesttir. 🌱
——————-
14-) 🌲 Harem ve onu çevreleyen Hillin dışında kalan bütün dünya hakkında “âfâk”
terimi kullanılır. Bu geniş coğrafyada oturana da “âfâkî” denir. 🌲
——————-
15-) 🍀 İhrama giren erkekler elbise yerine büyükçe iki havlu şeklindeki izâr ve ridâ ile vücutlarını örterler. 🍀
——————-
16-) 🚫 İhram Yasakları ➡ Tıraş olmak, başkasını tıraş etmek veya vücudun herhangi bir yerinden kıl almak, tırnak kesmek, ihram elbisesine veya vücudunun herhangi bir yerine güzel koku, parfüm sürmek, hatta temizlikte kokulu sabun kullanmak, her türlü makyaj yapmak kadın erkek herkese yasaktır. İhramlının eşi ilecinsel ilişkide bulunması, şehvetle ona dokunması, müstehcen konuşmaalar yapması yasaktır.
İhramlı kara avı yapamaz ve avcıya yardım da edemez. 🚫
——————-
17-) 🍁 Umre yapanlar sa‘y yaptıktan sonra, ifrad haccı yapanlar bayramın ilk günü
Akabe cemresine taş attıktan sonra tıraş olarak ihramdan çıkarlar. Temettu‘
veya kırân haccı yapanların ise taş atmanın ardından mümkünse kurbanı da
kestikten sonra tıraş olarak ihramdan çıkmaları tavsiye edilir. 🍁
——————-
18-) 🍃 Tavaf ➡ Kâbe’nin etrafında usûlüne göre yedi defa dönmek suretiyle yapılan
bir ibadettir. Dönüşlerden her birine şavt denir ve bir tavaf, yedi şavttan meydana gelir. 🍃
——————-
19-) 🍇 Arkasından sa‘y yapılacak tavaflarda ıztıbâ‘ ve remel erkekler için
sünnettir. Iztıbâ‘, ihram elbisesini sağ omuzu açıkta bırakacak şekilde
kuşanmaktır. Remel ise omuzlar dik olarak, kısa ve sert adımlarla düşmana
meydan okur bir havada yürümektir. Iztıbâya, bu tür tavaf tamamlanınca,
remele ise ilk üç şavt tamamlanınca son verilir.🍇
——————-
20-) 🍒 Tavaf bitince iki rekât namaz kılınır. Bu namaz, tavafın vaciplerindendir. Tavaf namazını kılan şahıs eğer sa‘y yapacaksa bundan sonra Safâ tepesine yönelir. 🍒
——————-
21-) 🐣 Safâ ile Merve arasında gidip gelmeye “sa‘y” denir. Haccın ve umrenin vaciplerindendir. 🐣
——————-
22-) 🕊 Safâ’dan Merve’ye gidiş bir şavt, oradan Safâ’ya dönüş de bir şavttır.
Yedi şavt olan sa‘y Merve’de sona erer. 🕊
——————-
23-) 🌙 Sa‘y, bir defa hacda ve bir defa da umrede yapılır. Bunun dışında tavafta olduğu gibi nâfile sa‘y olmaz. 🌙
——————-
24-) 🎗 Arafat vakfesi, haccın rüknüdür ve bu rüknün yerine gelmesi için en azından arefe günü zevâlden sonra bayram sabahı imsâk vaktine kadar geçen sürede bir an orada bulunmak yeterlidir. Fakat Arafat’ın güneş
batmadan önce terk edilmemesi gerekir. 🎗
——————-
25-) ☡ Arefe günü öğle namazının vakti
girince imam tarafından öğle ve ikindi namazları birleştirilerek kıldırılır. ☡
——————-
26-) ☉ Arefe günü güneş battıktan sonra hacılar akşam namazını kılmadan Arafat’tan Müzdelife’ye hareket ederler. Akşam ve yatsı namazları Müzdelife’de cem ile yani birleştirilerek yatsı namazının vaktinde kılınır. ☉
——————-
27-) ✏ Sabaha kadar Müzdelife’de beklenir ve vakti girince sabah namazı kılınır. Namazın arkasından Müzdelife vakfesi yapılır. ✏
——————-
28-) ➡ Ortalık aydınlanınca vakfenin peşinden daha güneş doğmadan Mina’ya doğru hareket edilir. ⬅
——————-
29-) ☁ Şeytan taşlama olarak bilinen işlemin yapıldığı cemreler Mina’nın Mekke tarafında yer alır. Burada küçük cemre (birinci cemre), orta
cemre ve Akabe cemresi (büyük cemre) adında üç tane cemre (taş atma yeri) bulunur. ☁
——————-
30-) 🐏 Fıkıh dilinde hac ve umre ibadeti esnasında kesilen kurbanlara hedy denir.
Hedy, Harem için hediye edilen kurban anlamında kullanılır. Hedy, çeşitli vesilelerle kesilir: Temettu‘ ve kırân haccı yapanların hedy kurbanı kesmeleri vaciptir. 🐏
——————-
31-) ❌ Arefe günü ve kurban bayramı günlerinden oluşan beş gün içinde umre yapmak tahrimen mekruhtur. ❌
——————-
32-) 🖊 Bazı mezheplere göre hac yapan şahsın umre de yapması farzdır. Hanefî mezhebindeki hâkim görüşe göre umre sünnettir. 🖊

DERS NOTLARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.